عشق یخی :: عاشقانه های من و تو »» عشق یخی مجوعه ای متنوع از: » داستان های عاشقانه » موزیک های عاشقانه » متن های عاشقانه » داستان های کوتاه » تصاویر عاشقانه ::::: +لطفا با ارائه نظرات مفید و دوستانه خود ما را در بهبود مطالب و کیفیت این وب گاه یاری نمایید/ = سال ها پرسیدم از خود کیستم؟ آتشم؟ شورم؟ شرارم؟ چیستم؟ دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من ، من به جز او نیستم گروه مایان خلاق و مبتکر ایده های نو www.mayannet.com www.mayannet.net طراحی وب سایت http://mjlovee.mihanblog.com 2020-04-05T04:42:15+01:00 text/html 2019-02-15T20:39:47+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی گروه مایان http://mjlovee.mihanblog.com/post/290 <div style="text-align: center;"><u><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6">گروه مایان</font></u></div><div style="text-align: center;"><u><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></u></div><div style="text-align: center;"><u><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></u></div><div style="text-align: center;"><u><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#009900">طراحی وب سایت</font></u></div><div style="text-align: center;"><u><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></u></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mayannet.com/" target="_blank" title="گروه مایان"><font size="6">www.mayannet.com</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mayannet.net/" target="_blank" title="گروه مایان"><font size="6">www.mayannet.net</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#ff0000">گروه مایان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#ff0000">خلاق و مبتکر ایده های نو</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-04-13T17:33:12+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی داستان کوتاه/ بستنی خریدن و انعام http://mjlovee.mihanblog.com/post/289 <div style="text-align: justify;"><font size="2">پسر پرسید: بستنى با شکلات چند است؟ - خدمتکار گفت: ٥٠ سنت پسر کوچک دستش را در جیبش کرد، تمام پول خردهایش را در آورد و شمرد. بعد پرسید: - بستنى خالى چند است؟ خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پر شده بود و عده‌اى بیرون قهوه فروشى منتظر خالى شدن میز ایستاده بودند، با بی‌حوصلگى گفت: - ٣٥ سنت - پسر دوباره سکه‌هایش را شمرد و گفت: - براى من یک بستنى بیاورید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خدمتکار یک بستنى آورد و صورت‌حساب را نیز روى میز گذاشت و رفت. پسر بستنى را تمام کرد، صورت‌حساب را برداشت و پولش را به صندوق‌دار پرداخت کرد و رفت. هنگامى که خدمتکار براى تمیز کردن میز رفت، گریه‌اش گرفت. پسر بچه روى میز در کنار بشقاب خالى، ١٥ سنت براى او انعام گذاشته بود. یعنى او با پول‌هایش می‌توانست بستنى با شکلات بخورد امّا چون پولى براى انعام دادن برایش باقى نمی‌ماند، این کار را نکرده بود و بستنى خالى خورده بود....</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><b>عشق یخی</b></font></div> text/html 2014-04-08T06:52:54+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی شعر یک شب از فروغ فرخزاد http://mjlovee.mihanblog.com/post/288 <div style="text-align: center;">یك شب ز ماورای سیاهی ها</div><div style="text-align: center;">چون اختری بسوی تو می آیم</div><div style="text-align: center;">بر بال بادهای جهان پیما</div><div style="text-align: center;">شادان به جستجوی تو می آیم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سرتا بپا حرارت و سرمستی</div><div style="text-align: center;">چون روزهای دلكش تابستان</div><div style="text-align: center;">پرمیكنم برای تو دامان را</div><div style="text-align: center;">از لاله های وحشی كوهستان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یك شب ز حلقه كه به در كوبم</div><div style="text-align: center;">در كنج سینه قلب تو می لرزد</div><div style="text-align: center;">چون در گشوده شد تن من بی تاب</div><div style="text-align: center;">در بازوان گرم تو می لغزد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دیگر در آن دقایق مستی بخش</div><div style="text-align: center;">در چشم من گریز نخواهی دید</div><div style="text-align: center;">چون كودكان نگاه خموشم را</div><div style="text-align: center;">با شرم در ستیز نخواهی دید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یكشب چو نام من به زبان آری</div><div style="text-align: center;">می خوانمت به عالم رویایی</div><div style="text-align: center;">بر موجهای یاد تو می رقصم</div><div style="text-align: center;">چون دختران وحشی دریایی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یكشب لبان تشنه من با شوق</div><div style="text-align: center;">در آتش لبان تو میسوزد</div><div style="text-align: center;">چشمان من امید نگاهش را</div><div style="text-align: center;">بر گردش نگاه تو میدوزد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از زهره آن الهه افسونگر</div><div style="text-align: center;">رسم و طریق عشق می آموزم</div><div style="text-align: center;">یكشب چو نوری از دل تاریكی</div><div style="text-align: center;">در كلبه ات شراره میافروزم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آه ای دو چشم خیره به ره مانده</div><div style="text-align: center;">آری منم كه سوی تو می آیم</div><div style="text-align: center;">بر بال بادهای جهان پیما</div><div style="text-align: center;">شادان به جستجوی تو می آیم</div> text/html 2013-01-13T06:01:57+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی نگاه قرآن به روابط جنسی http://mjlovee.mihanblog.com/post/284 <div>او خدایى است كه (همه) شما را از یك فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در كنار او بیاساید. سپس هنگامى كه با او آمیزش كرد، حملى سبك برداشت(اعراف ،۱۸۹)&nbsp;<br><br>غریزه جنسی از غرایزی است که خدای متعال درانسان قرار داده است ؛این غریزه ،عطیه الهی وامری طبیعی وفطری است .قرآن کریم ، گرایش زن ومرد را به یکدیگر ،اقتضای ساختار آدمی ونخستین کالای زیبا وآراسته دنیوی به حساب آورده است: برای مردمان ،علاقه به خواستنی های گوناگون از جمله علاقه به زنان و..........آراسته شده است. » (آل عمران ،۱۴)در این آیه واژه شهوت به کار رفته وچون این واژه به معنای خواسته شدید است می توان گفت علاقه به زن وفرزند شدید است (بهشتی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۴).در مجموعه آثار (ج،۱۹) شهید مطهری در مورد غریزه جنسی این گونه می گوید:&nbsp;<br><br>به هر حال از نظر اسلام علاقه جنسى نه تنها با معنویت و روحانیت منافات ندارد، بلكه جزء خوى و خلق انبیاست. رسول اكرم صلى الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، طبق آثار و روایات فراوان كه رسیده است، محبت و علاقه خود را به زن در كمال صراحت اظهار مى‏كرده‏اند و برعكس، روش كسانى را كه میل به رهبانیت پیدا مى‏كردند سخت تقبیح مى‏نمودند (ص۶۲۷).&nbsp;</div> text/html 2012-09-22T13:14:11+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی آهنگ من و بارون از بابک جهان بخش,رضا صادقی http://mjlovee.mihanblog.com/post/287 <div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b>متن آهنگ من و بارون ( آلبوم من و بارون) از بابک جهان بخش ,رضا صادقی</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>*****************</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div><br></div><div>سراغی از ما نگیری &nbsp;نپرسی که چه حالیم</div><div><br></div><div>عیبی نداره می دونم باعث این جداییم</div><div><br></div><div>رفتم که شاید رفتنم فکرتو کمتر بکنه</div><div><br></div><div>نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه</div><div><br></div><div>لج کردم با خودم اخه حس به من عالی نبود</div><div><br></div><div>احساس من فرق داشت باتو دوست داشتنت خالی نبود</div><div><br></div><div>بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشمام خیره به نوره</div><div><br></div><div>چراغ تو خیابان خاطرات گذشته منو می کشه اروم</div><div><br></div><div>چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون</div><div><br></div><div>بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشمام خیره به نوره</div><div><br></div><div>چراغ تو خیابان خاطرات گذشته منو می کشه اسون</div><div><br></div><div>چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون</div><div><br></div><div>باختم توی این بازی واسم از غم مسلم شده بود</div><div><br></div><div>سخت شده بود تحملت عشقت به من کم شده بود</div><div><br></div><div>رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب و روز</div><div><br></div><div>من هنوزم عاشقتم به دل می گم بساز بسوز</div><div><br></div><div>رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب و روز</div><div><br></div><div>من هنوزم عاشقتم به دل می گم بساز بسوز</div><div><br></div><div>بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشمام خیره به نوره</div><div><br></div><div>چراغ تو خیابان خاطرات گذشته منو می کشه اروم</div><div><br></div><div>چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون</div><div><br></div><div>بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشمام خیره به نوره</div><div><br></div><div>چراغ تو خیابان خاطرات گذشته منو می کشه اسون</div><div><br></div><div>چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2012-09-15T08:05:08+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی آخه چطور دلت اومد http://mjlovee.mihanblog.com/post/286 <p align="right"><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#444444">&nbsp; &nbsp;</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000"><br></font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000"> رها کن این دل منو</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الهی صد ساله بشه عشق قشنگت عزیزم</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اما..</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه قول بهم بده ..</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;یارتو تنها نذاری</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که مثل من اسیر بشه ..</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آواره از خونه بشه</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من هم یه قول بهت میدم..</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه روز..</font></strong></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><font color="#ff0000"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه روز فراموشت کنم</strong></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font></p><p align="right" style="text-align: center;font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><b><font color="#ff0000">* * * * * * * </font><font color="#33cc00">* * * * * * *</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></b></p><p align="right" style="text-align: center; line-height: 18px; "><b><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6">MJ Love</font></b></p><p align="right" style="text-align: center;font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><b><font color="#33cc00">* * * * * * *&nbsp;</font></b><b><font color="#ff0000">* * * * * * *</font></b></p><p align="right"><p align="right"><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><br></span></font></p><p align="right"><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><b>آخه چطور دلت اومد تنهام بزاری و بری</b></span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آخه مگه حرفی زدم زخم زبونی من زدم</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">آره همش بهونه بود مسئله یار دیگه بود</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دلت هوایی شده بود کارم از کار گذشته بود</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">برو با یارت عزیزم رها کن این دل&nbsp;</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; منو الهی صد ساله بشه عشق قشنگت عزیزم</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">فقط یه قول بهم بده یارتو تنها نزاری&nbsp;</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که مثل من اسیر بشه آواره از خونه بشه</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">منم یه قول بهت می دم یه روز فراموشت کنم</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قلبمو سنگیش بکنم عشقتو خاکستر کنم</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">اگه یه روز خواستی گلم کسی رو نفرینش کنی</span></font></p><p align="right" style="font-weight: bold; "><font face="Tahoma" color="#333333"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بگو که مثل من بشه زجر جدایی بکشه</span></font></p><div style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><br></div><div style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><br></div><div style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><br></div></p></p> text/html 2012-09-12T15:05:11+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی چیزهایی درباره زندگی مجردی دختران در خانه های مستقل http://mjlovee.mihanblog.com/post/285 <p style="margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; ">نتایج مطالعات نشان می‌دهد که این دختران بیشتر به طبقه متوسط تعلق دارند. این افراد پیشینه‌های ذهنی و عینی متفاوتی دارند و از راه‌های متفاوتی به استقلال رسیده‌اند، اما آنچه نقطه عطف زندگی و استقلالشان بوده، هویت‌یابی مستقل از خانواده و به‌گونه‌ای استقلال ذهنی است.</p><p style="margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; ">&nbsp;<span id="content_span">از منظر روان‌شناسی، در بررسی این پدیده باید به نکات مثبت آن نیز توجه کرد. بهترین الگوی استقلال دختران جوان در ایران، استقلال در سایه نظارت و حمایت خانواده و در نظر گرفتن حقوق فردی آنها‌ست. باید این نکته را به جامعه آموزش داد که مجرد زیستن به فساد کشیده شدن نیست و نوعی از زندگی است که برای هر فردی در جامعه قابل تصور است.<br><br><span style="font-weight: bold; ">دختران مستقل طبقه متوسط</span><br><br>نتایج مطالعات نشان می‌دهد که این دختران بیشتر به طبقه متوسط تعلق دارند. این افراد پیشینه‌های ذهنی و عینی متفاوتی دارند و از راه‌های متفاوتی به استقلال رسیده‌اند، اما آنچه نقطه عطف زندگی و استقلالشان بوده، هویت‌یابی مستقل از خانواده و به‌گونه‌ای استقلال ذهنی است. آنان ابتدا خود را واحدی مجزا از والدین در نظر گرفته و سپس به فکر رقم زدن سرنوشتی متفاوت از سرنوشت والدین برای خویش افتاده و بر آن شده بودند راه خود را از آنان جدا کنند.<br><br><span style="font-weight: bold; ">خانم های مجردی؛ 4مشکل، 40راهکار</span><br><br>از منظر روان‌شناسی، در بررسی این پدیده باید به نکات مثبت آن نیز توجه کرد. بهترین الگوی استقلال دختران جوان در ایران، استقلال در سایه نظارت و حمایت خانواده و در نظر گرفتن حقوق فردی آنها‌ست. باید این نکته را به جامعه آموزش داد که مجرد زیستن به فساد کشیده شدن نیست و نوعی از زندگی است که برای هر فردی در جامعه قابل تصور است.<br><br>بنابراین اساسی‌ترین گام برای جلوگیری از بروز آســــیب‌های اجتماعی زندگی مجردی دختران، مخالفت و ممانعت نیست، بلکه با شناسایی مشکلات مربوطه و ارائه آموزش‌های مناسب برای آماده کردن افراد برای رویارویی صحیح با این مسائل، می‌توان این پدیده اجتماعی را درست هدایت کرد. در این راستا به ارائه راهکارهای دهگانه برای عمده‌ترین مشکلاتی که در خانه‌های مجردی دختران با آن روبه‌رو هستند، نظیر مدیریت هم‌زمان کار، درس و مسائل عاطفی، احسـاس تنهایی و غربت و پیچیدگــــــــی ارتباطات میان فردی و اجتماعی و مهم‌تر از ‌همه، برچسب خوردن در جامعه پرداختیم.</span></p><p style="margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><span id="content_span"><br><span style="font-weight: bold; ">مشکل 1.&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; ">کلیشه منفی دختران مجرد</span><br><br>تصویر برآمده در بحث‌های رسانه‌ای اغلب حاکی از دیدی هولناک و عجیب از این شیوه زندگی است که در آن گاه جوانانی لوس و ناتوان و غرب‌زده اغلب برخوردار از مال و منال در خانواده‌هایی بی‌ریشه بزرگ شده‌اند. افرادی که روزها می‌خوابند؛ عصرها به خرید می‌روند؛ پول والدین خود را به باد می‌دهند؛ مزاحم دیگران می‌شوند و شب‌ها هم به تمام منکرات مشغول‌اند، تا زمانی‌که به تباهی کامل برسند.<br><br><br><span style="font-weight: bold; ">10 راه کنار آمدن با طرد و تأییـــد نکردن دیگران</span><br><br>با توجه به اینکه در دنیای واقع بازخورد مثبت و تأیید دیگران همــواره محقق نخواهد شد، شما باید در انتظار تأیید نکردن آنها باشید و با قدرت تمام به راه خود ادامه دهید.<br><br>1. کنار آمدن با تأیید نشدن و پذیرش دیگران را تمرین کنید. به عمد، تأیید نکردن فردی را برانگیزید تا دریابید قادر به تحمل آن هستید و دنیا به آخر نمی رسد. برای مثال، عقیده‌ای را بیان کرده و به آن اصرار ورزید؛ البته در مقابل فردی که با آن مخالف است.<br><br>2. چیزهایی را که از آن هراس دارید به چالش بکشید. در جاهایی حاضر شوید که از شیوه تفکر آنها نسبت به خود نگرانید.<br><br>3. به فعالیت های موردعلاقه خود فارغ از نظر دیگران مشغول شوید.<br><br>4. در مقابل وسوسه جویا شدن نظر دیگران مقاومت کنید.<br><br>5. در بیان عقاید خود مستقل عمل کنید.<br><br>6. نداشتن نیاز به تأیید دیگران نباید به منزله خودخواهی و خودمحوری تلقی گردد، در مقابل مهربانی به دیگران انتظار تلافی نداشته باشید.<br><br>7. عقاید و ارزش‌های خود را به قصد جلب تأیید دیگران تغییر ندهید.<br><br>8. بدترین احتمالات را انتظار بکشید. تجسم بدترین پیامدهای محتمل، شما را در رویارویی با این مسائل آماده می‌سازد.<br><br>9. پیش از پاسخ مثبت به درخواست دیگران، با خود بگویید آیا من واقعاً با کاری که وی از من می‌خواهد موافق هستم یا از ترس اینکه مبادا وی خشمگین و یا ناراحت شود، به او بله می‌گویم.<br><br>10. این جمله را شعار خود قرار دهید: پذیرش دیگران یک مزیت است نه یک نیاز!<br><br><br><br style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: bold; ">مشکل 2.</span><span style="font-weight: bold; ">&nbsp;احسـاس تنهایی</span><br><br>بعضی از احساساتی که در دوره تنهایی با شما همراه می‌شود، اینها هستند:<br><br>1. احساس اعتماد به‌نفس پایین<br><br>2. احساس آنکه دیگران مـــدام در حـال ارزیابی شما هستند.<br><br>3. دوری از ملاقات افـــراد جدید و حضــــــــور در مجالس عمومی<br><br>4. برخورد انتقاد‌آمیز نســــــبت به ظاهر و خصوصیــــات شخصیتی خود<br><br>5. ملامت خود و دیگران به خاطر ضعف در روابط اجتماعی‌تان<br><br>6. تصور اینکه هیچ‌کس شما را دوست ندارد<br><br>7. ناتوانی در بیان احساسات<br><br>8. بیمناک شدن از نه گفتن به درخواست های غیرمنطقی و دفاع از حقوق خود<br><br>9. بروز واکنش های افراطی نسبت به موقعیت‌ها<br><br>10. احساس انزوا، دلتنگی و تنهایی شدید<br><br><br><span style="font-weight: bold; ">10 راه مقابله با احساس تنهایی</span><br><br>اکنون چه خواهید کرد؟ شما که نمی‌توانید تا آخر عمر این‌گونه به زندگی ادامه دهید. آموختن اینکه چگونه با تنهایی خود کنار بیاییم، یکی از چالش‌های بزرگ زندگی ما است.<br><br>1. با آن رودررو شوید: به تنهایی خود اذعان کنید و از آن واهمه نداشته باشید.<br><br>2. آن‌را بپذیرید: مهم است که به این مسئله پی ببریــــد. زمان‌ها و موقعیت‌هایی در زندگی هر فرد وجود دارد که در او ایجاد احساس تنهایی می‌کند؛ چه فرد بخواهد و چه نخواهد، میزان معینی از احساس تنهایی بخش اجتناب‌ناپذیری در زندگی‌است.<br><br>3. تدبیری بیندیشید: اغلب ترس‌های‌ ناشی از تنهایی را می‌توان با شناسایی علل مشکلات و سپس تلاش برای اصلاح علت آن تقلیل داد.<br><br>4. از آن سود ببرید: تنهایی خود را به‌وسیله آموختن روش کنار آمدن آن، به یک مزیت مبدل کرده و اتکا به نفس خود را افزایش دهید. مهم‌ترین سرمایه شما به عنوان یک فرد، تنها داشتن فرصتی مناسب برای شناخت هر‌چه بهتر خودتان است. به جای تحمل دوران وحشتناک تنهایی، با تعمق در افکار و احساسات خود، فرصت‌هایی برای رشد شخصی‌تان پدید آورید.<br><br>5. خودتان را سرگرم فعالیت‌های دلخواه‌تان کنید: در هنگام تنهایی برخی افراد آشفته‌ به این طرف و آن طرف پرسه زده و به دنبال فردی می‌گردند که بتوانند توجه‌شان را به آن طرف معطوف کنند. به جای این روش، وقت خود را صرف فعالیت‌های خاص و دلخواه خود نمایید.<br><br>6. دست به کار شوید: اولین گام را شما بردارید. به‌جای آنکه منتظر فردی باشید که از راه برسد و شما را نجات دهد، در سلام و احوال‌پرسی با دیگران پیش‌قدم شوید. باید روی مهارت‌های اجتمای و میان‌فردیتان بیشتر کار کنید.<br><br>7. کارهای داوطلبانه انجام دهید: کمک به دیگران اعتماد به نفس‌شما را افزایش می‌دهد و فرصت‌هایی برای ملاقات با افراد جدید ایجاد می‌کند.<br><br>8. مشارکت کنید: در دوره‌های آموزشی ویژه بزرگسالان که مربوط به رشد فردی و مهارت‌های زندگی است، ثبت نام کنید. نظیر کلاس‌های تقویت اعتماد به‌نفس و....<br><br>9. از عادات خوب پیروی کنید: رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم و خواب کافی به شما کمک خواهد کرد تا زندگی سالمی داشته باشید.<br><br>10.خلاق باشید: زمان تنهایی را برای خلاق‌تر و سازنده‌تر ساختن خودتان به کار ببندید، کتاب بخوانید، موسیقی گوش دهید، معما حل کنید و ...<br><br><br><br><span style="font-weight: bold; ">مشکل 3. چالش در روابط بین‌فردی و اجتماعی</span><br><br>دخترانی که دور از خانواده خود در شهر دیگری زندگی می‌کنند، به دلیل کمتر شدن هزینه‌ها و امنیت‌خاطر خانواده و نیز بار فرهنگی جامعه ملزم به اختیار هم‌خانه و زندگی گروهی در خانه‌های مجردی می‌شوند. ارتباط با افرادی از فرهنگ و پیشینه متفاوت گاهی اوقات موجب بروز تعارض و مشکلاتی خواهد شد.<br><br><br><span style="font-weight: bold; ">10 راهکار برای مدیریت روابط با دیگران</span><br><br>برای رسیدن به تعادل و کسب تجربه، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهیم:<br><br>1. همیشه زندگی طبق میل ما پیش نمی‌رود. گاهی مطابق میل دوستان و افراد دیگر است.<br><br>2. شما حق دارید از رفتار دیگران عصبانی باشید. اول آرامش خود را به دست آورید و سپس دلیل رفتارشان را جویا شوید.<br><br>3. بهترین راه کسب احترام نشان دادن احترام است.<br><br>4. به زندگی اجتماعی به چشم تجربه بنگرید. تجربه جـــور دیگر دیدن، شنیدن و ...<br><br>5. هیچ‌گاه نیندیشید که همه‌چیز باید برای شما و در تأیید شما باشد.<br><br>6. هرگاه به مشــــکلی برخوردید آنچه شما را یاری می‌کند، تسـلیم‌ناپذیری است. تسلیم شدن یعنــی شکست را پذیرفتن و برای شکست‌های پیاپی آماده شدن.<br><br>7. مدام از یک روش برای رفع مشکل سود نجویید.<br><br>8. به خود اعتماد کرده و به موقع از حق خود با کلمات مناسب دفاع کنید.<br><br>9. نه گفتن را یاد بگیرید.<br><br>10. زندگی با دوســتان محسنات زیادی دارد، به آنها بیندیشید. زندگی لذت‌بخش‌تر خواهد شد.<br><br><br><br><span style="font-weight: bold; ">مشکل 4. دخـل و خـرج</span><br><br>زمانی که در داخل خانواده زندگی می‌کنیم، متوجه چگونگی تأمین هزینه‌های زندگی نمی‌شویم، حتی به آن فکر هم نمی‌کنیم، اما هنگام دوری از خانه، این هزینه‌ها خود را نشان می‌دهند. تأمین مخارج زندگی روزانه شامل خورد و خوراک، شست‌و شو، رفت و آمد و ...<br><br><br><span style="font-weight: bold; ">10 راهکار برای مدیریت مشکلات مالی</span><br><br>1. مهارت‌های مدیریت مالی را بیاموزید و تمرین کنید.<br><br>به یاد داشته باشید که هر انسانی نیاز به مدیریت صحیح مالی دارد، چون منابع درآمد نسبت به هزینه‌هامحدود‌ترند.<br><br>2. واقع‌بین باشید. درآمد انسان برای همه خواسته‌های او کافی نیست. خواسته‌ها و نیازهای خود را از هم جدا کنید و تمرکز خود را بر نیازها بگذارید.<br><br>3. مخارج خود را برای یک ماه ثبت کنید تا مشخص شود هزینه‌های زندگــــــی شما چقدر اســت.<br><br>4. مخــارج روزانه زندگی و مخــارج موردی و فصلی را از هم جدا کنید.<br><br>5. نقشه و طرحی برای درآمدها و مخارج خود تهیه کنید. در چه زمانی چه خرج‌هایی وجود دارد و چه منابع مـــــالی‌ای برای آن دارید.<br><br>6. همیشه مبلغی پول برای موارد اضطراری در‌نظر بگیرید.<br><br>7. قسمتی از منابع مالی خود را برای برنامه‌های تفریحی و ذوقی ارزان کنار بگذارید.<br><br>8. آینده‌نگر باشید.<br><br>9. هنگامی که هزینه‌های فصلی خود را بدانید، می توانید برای آن برنامه‌ریزی کنید، برای مثال، پس‌انداز کنید یا کار کنید تا دچار سردرگمی نشوید.<br><br>10. در صورتی‌که مشکل مالی پیدا کردید، سریع کمک بگیرید، نزدیکان خود را در این شرایط در جریان بگذارید. در غیر این‌صورت، ممکن است مشکلات دیگری پیدا بکنید.</span></p> text/html 2012-09-12T14:49:53+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی چگونگی دوری از روابط جنسی نامشروع http://mjlovee.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: justify;"><font color="#333399">از پدیده های منکر در جوامع معاصر ، ارتباط جنسی نامشروع است که متاسفانه ابعاد وخیم و آثار و صفات نامطلوبش به روشنی در جامعه تبیینن نشده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333399"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333399"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; ">امر به معروف و نهی از منكر، پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات انسان دارد. نخستین انسان دعوت كننده به نیكی، آدم بود و پس از وی نیز پیام آوران وحی و پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تلاش كرده ‏اند. تاكیدهای مكرر قرآن كریم، در خصوص امر به معروف و نهی از منكر بیانگر اهمیتی است كه اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; "><br style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; "><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; ">اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منكر تا بدانجاست كه سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه ‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نكنند مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود. قیام امام حسین (علیه السّلام) نیز برای اجرای این دو فریضه الهی بود. صراط نیوز از امروز تا فرا رسیدم ماه محرم الحرام که ماه عزاداری برای سالار شهیدان است هر هفته دو مقاله در چگونگی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و موارد متعدد لزوم به جا آوردن این فریضه منتشر می نماید .</span> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; "><br></span></div> text/html 2012-09-12T14:43:37+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی کدام خطرناک تر است؟! خیانت جنسی یا احساسی؟ http://mjlovee.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: justify;">خانم ها به خوبی می دانند که دختر های زیبای بسیاری وجود دارند و آقایون بالفطره از نظر بصری تحریک پذیر می باشند. البته این امر توجیه کننده خیانت جنسی نیست، اما همه به خوبی می دانند که برخی از مردها در کنترل خواست های جنسی خود ناتوان و یا کم توان هستند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://afkarnews.ir/images/docs/000143/n00143391-b.jpg" alt="کدام خطرناک تر است؟! خیانت جنسی یا احساسی؟"> </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; ">شـما هـر طـور که به قضیه نگاه کنید، خیانت کردن یکی از بهترین راه هـای بـر هم خـوردن ارتـبـاط بین یک خانم و آقا می باشد. اغلب زمانی کـه یـکی از طرفین مرتکب خیانت مـی شود، اطمینان موجود از بین می رود و بدست آوردن مجدد آن تبدیل به یک کار دشوار می گــردد. البته این چیز جدیدی نیست.</span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; ">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>اما خیانت انواع مختلفی دارد.&nbsp;</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">یکی از انواع آن، خیانت جنسی می باشد. این امر زمانی روی می دهد که هیچ گونه پیوند عاطفی میان فرد و طرف مقابلش وجود نداشته و او تنها به دلیل برقراری روابط جنسی و هیجانی که دراز کشیدن پهلوی او می تواند به او بدهد، جذبش شده است.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">دومین نوع خیانت، احساسی می باشد و زمانی روی می دهد که فرد احساس میکند از نظر عاطفی به شخص دیگری غیر از همسر خود علاقه پیدا کرده. وی از همراهی، صحبت کردن، و در میان گذاشتن افکار و علایق خود با شخص دوم لذت می برد. کم کم به این نتیجه می رسد که ترجیح می دهد اوقات فراغت خود را به جای اینکه با همسر و یا نامزدش بگذارند با او سپری کند.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">بر اساس تحقیقاتی که من به تازگی انجام داده ام تقریبا چیزی بیشتر از ۷۵% از خانمها اظهار می دارند که خیانت عاطفی برایشان خیلی سخت تر از خیانت جنسی است. البته بسیاری از خانم ها نیز اعتقاد داشتند که هر دو نوع خیانت برایشان سخت است چراکه در هر دو مرحله، ضربه سختی بر روی احساساتی که نسبت به شریک زندگی خود داشتند، وارد می شود.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">حال به طور مجزا دیدگاه خانم ها را در مورد هر یک از دو مورد بالا مورد بررسی قرار میدهیم.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>خیانت احساسی&nbsp;</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">خیانت احساسی یکی از مواردی بود که بیشتر خانم ها آنرا مخرب تر و ویرانگر تر تصور می کردند. خانم ها به خوبی می دانند که دختر های زیبای بسیاری وجود دارند و آقایون بالفطره از نظر بصری تحریک پذیر می باشند. البته این امر توجیه کننده خیانت جنسی نیست، اما همه به خوبی می دانند که برخی از مردها در کنترل خواست های جنسی خود ناتوان و یا کم توان هستند.</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">وضعیت زمانی غیر قابل تحمل می شود که خانم متوجه شود همسرش با کسی آشنا شده که از نظر شخصیتی او را بیشتر دوست می دارد. این امر علامت آن است که خانم دیگر توانایی جذب همسرش را ندارد و نمی تواند پاسخگوی نیاز های احساسی و عاطفی او باشد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">خیانت جنسی به نوبه خود درست نیست، اما اگر مردی مرتکب چنین کاری شده باشد خیلی راحت تر می توان این مطلب را برای همسرش بازگو کرد. اما اجازه دهید که ببینیم خیانت احساسی در نظر خانم ها به چه اموری گفته می شود:&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>چند نمونه از خیانت های عاطفی</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">یک مثال خیلی ساده این است که آقا یکی از همکاران مونث خود را همیشه برای شام و یا نهار به بیرون ببرد. در بیشتر موارد بهتر است شک کنید که آنها قصد دارند در مورد چیزهایی خارج از حیطه کاری صحبت کنند. این همکار ممکن است به همدم آقا تبدیل شود و به او اجازه دهد تا عقاید و افکارش را در میان بگذارد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">مردهایی که از نظر احساسی در بدو خیانت کردن قرار دارند، معمولا شروع می کنند به سوال کردن از خودشان که آیا این خانم را باید اینقدر زیاد ببینم؟ آنها در اعماق وجود خود احساس می کنند که این خانم خیلی بیشتر از یک همکار برایشان ارزش دارد و به همین دلیل در زمان ملاقات کردن او احساس گناه به آنها دست می دهد.</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">یکی دیگر از انواع خیانت های عاطفی که این روزها خیلی رایج شده است online میباشد. آقا سعی می کند بیشتر و بیشتر به شبکه اینترنت متصل شود تا با یک فرد خاص صحبت کند و همسرش نیز ناراحت است که او ساعت های طولانی را در اینترنت می گذارند. نیاز صحبت کردن آقا با این خانم که شاید خیلی زیاد هم نتواند او را ببیند خیلی بیشتر از نیاز او برای بودن با همسر و یا نامزدش است. (یک علامت قدیمی در مورد سرمایه گذاری احساسی)&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">این مثال نشان دهنده خیانت تمام و کمال عاطفی بود؛ اگر آقا خانمی را که از طریق اینترنت با او ارتباط دارد، قبلا ندیده باشد این امکان خیلی کمتر وجود دارد که تحت تاثیر برقراری روابط جنسی با او قرار گرفته باشد.</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>چرا خانم ها از خیانت عاطفی می رنجند؟</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">زمانی که خانم ها در پی یافتن همسر هستند آنها معمولا به دنبال احساسات و توانایی های ذهنی آقایون می گردند از جمله این که آیا آقا می تواند پدر خوبی برای بچه ها باشد، یک زندگی محکم درست کند و با او ارتباط معقولی برقرار کند. از سوی دیگر آقایون بیشتر بر روی خصوصیات فیزیکی خانم ها توجه دارند و اینکه خانم قادر است بچه دارد شود و نیازهای جنسی او را برآورده سازد.</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">به همین دلیل گفته می شود که چون خانم ها بر روی احساسات و عواطف موجود در رابطه سرمایه گذاری می کنند، خیانت در مورد این مطلب برایشان غیر قابل هضم بوده و احساس می کند که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>خیانت جنسی</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">دومین نوع خیانت، جنسی می باشد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">هر چند به اندازه خیانت عاطفی برای خانم ها سخت و دشوار نمی باشد، اما به راحتی می تواند رابطه شما را خراب کند. زمانی که مردی با یک دختر خانم دیگر رابطه جنسی برقرار می کند، همسر این مرد توانایی های خودش را در هنگام خواب زیر سوال می برد. او از خود می پرسد که خانم دیگر چه چیزهایی را به همسرش پیشنهاد می کند که خودش نمی کرده. این امر باعث می شود که خانم در زمینه سکس محتاط تر عمل کند و در نتیجه پس از مدتی به طور کامل از این کار کناره گیری می کند؛ این کار خود شرایط را بدتر خواهد کرد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">درست مثل یک چرخه مخرب و ویرانگر: مرد خیانت می کند، در نتیجه همسرش هرگز نمی خواهد با رابطه جنسی داشته باشد، این امر باعث می شود که آقا بیشتر خیانت کند. به طور خلاصه یکی از راههای مناسب برای بر هم زدن ارتباط انجام چنین کاری می باشد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>آیا فراموشی خیانت جنسی برای زوجین آسانتر است؟&nbsp;</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">این نوع خیانت تنها برای بدست آوردن رضایت فیزیکی است و یک شب بیشتر ادامه ندارد. آقا هیچ گونه نیاز عاطفی نسبت به خانم دوم ندارد و قصد بیرون رفتن و یا وقت صرف کردن با او را ندارد و تنها به دنبال ارضا کردن نیازهای جنسی خود است. او همان احساس عاطفی که نسبت به همسرش داشته است را حفظ می کند. این مرد تنها به این خاطر که از زندگی جنسی فعلی خود کسل شده و می خواسته موقعیت های جدید را نیز تجربه کند مرتکب این اشتباه شده.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">معمولا زمانیکه طرف مقابل متوجه چنین مطلبی می شود اصلا به شوهر خود اجازه نمی دهد که دلیل کار خود را توضیح دهد و همه چیز را زیر پا می گذارد و فقط به او میگوید که من چگونه می توانم دوباره به تو اعتماد پیدا کنم. در یک ارتباط محکم دو طرف نباید مرتکب اینگونه اشتباهات شوند و در صورت بروز مشکل، کنار آمدن با آن چندان دشوار نخواهد بود.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>آیا می توانید واکنش خانم را پیش بینی کنید؟</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">چگونه شخصیت یک خانم در طرز برخورد او نسبت به خیانت تاثیر می گذارد؟&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">خانم هایی هستند که بیش از هر چیز (حتی احساسات و عواطف) به سکس اهمیت می دهند. این خانم ها معمولا در سایر جنبه های زندگی نیز خود را مشغول کرده اند مانند عرصه شغلی. آنها همچنین اهمیت بسیار زیادی برای وضع ظاهری خود قائل هستند. (همانطور که می دانید ظاهر نقطه مقابل شخصیت است)&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">برای این دسته از خانم ها خیانت جنسی غیر قابل بخشش می باشد. چرا که آنها تصور می کردند آقا تنها به دلیل زیبایی های ظاهری شان جذبشان شده و این خیانت برای آنها به منزله شکست بزرگی محسوب می شود. آنها تصور می کنند که آقا دیگر هیچ میلی نسبت به آنها ندارد و با این کار خود خواسته به او بفهماند که بهتر است این رابطه تمام شود.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">خانم هایی که از خیانت جنسی بیشتر آسیب می بینند به مردها به عنوان دست آویزی برای بر آورده کردن نیازهای جنسی شان نگاه می کنند. به همین دلیل در زمان بروز خیانت جنسی احساس می کنند که شریک زندگی شان توجه خود را به کس دیگری معطوف کرده حالا چه صرفا از نظر جنسی باشد و چه از نظر احساسی و جنسی. آنها در این حالت تصمصم گیرند که رابطه را ترک گفته و به سوی یکی دیگر از خواستگارهای خود بروند.</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">شما به راحتی می توانید چنین خانم هایی را شناسایی کنید. آنها به دنبال توانایی های ذهنی در آقایون نمی گردند. آنها با مردها ارتباط عاطفی چندانی برقرار نمی کنند و احساسات و افکار خودشان را در میان نمی گذارند. اگر در یک چنین رابطه ای قرار بگیرید خودتان متوجه می شوید که توجه بیشتر بر روی مسائل فیزیکی است.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">اگر نامزد و یا همسر شما جزء این دسته از خانم ها باشد آنوقت خیانت جنسی برای او به منزله یکی از وحشتناکترین و غیر قابل بخشش ترین خیانت ها محسوب می شود.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>اگر خیانت کردید، چه کار کنید؟</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">اگر شما در مقابل نامزد و یا همسر خود مرتکب خیانت شدید دو گزینه برایتان وجود دارد: می توانید در این رابطه با او صحبت نکنید و امیدوار باشید که این امر هیچ گاه برایش فاش نشود و یا اینکه به خطای خود اعتراف کنید و تمام عواقب آنرا را نیز قبول کنید.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">اگر گزینه اول را انتخاب کردید شما باید خودتان به تنهایی با کرده خود روبرو شوید و بار رنج و عذاب آن را به تنهایی بر دوش بکشید. البته اگر یک درصد هم این احتمال وجود داشته باشد که روزی همه چیز فاش شود آنوقت اوضاع خیلی بدتر خواهد شد؛ به این خاطر که او نه تنها به خاطر خیانتی که شما انجام داده اید ناراحت می شود بلکه از اینکه به او دروغ هم گفته اید عصبانی خواهد شد.</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">اگر قصد دارید تا به او بگویید، حداقل دیگر عذاب وجدان پیدا نمی کنید اما باید خودتان را برای رویارویی با عواقب آن آماده کنید. اگر از نظر احساسی به او خیانت کردید نیازمند تلاش بیشتری است چراکه پیوند عاطفی که با یک خانم دیگر برقرار شده کمی سخت تر از بین می رود. اما اگر از نظر جنسی به او خیانت کرده باشید و به ویژه اگر به یک شب ختم شده باشد باید به او بقبولانید که شما را ببخشد و بر روی این مطلب کار کنید. عکس العمل او در برابر شما هر چه که باشد، شما باید انتظار بدترین ها را داشته باشد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">البته در این حالت حتی اگر شما تمام کارهایی را هم که انجام داده باشید برای او باز گو کنید این احتمال وجود دارد که او شما را برای یکبار ببخشد اما فکر بخشش دوباره را باید به طور کلی از سر بیرون کنید.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><strong style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><strong>خیانت کنیم یا نکنیم</strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">اگر احساس می کنید که از شریک زندگی خود در حال دور شدن هستید، سعی کنید پیوند های عاطفی گذشته تان را با او از نو تجدید کنید (اگر دچار وسوسه های احساسی شده اید) و یا اینکه به دنبال روش ها و شیوه های جدیدی باشید تا به روابط جنسی خود حرارت بیشتری دهید ( اگر از نظر جنسی احساسی رضایت نمی کنید).&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;">آنوقت زمانی که تلاش خانم ها برای بهبود رابطه را مشاهده کنید خودتان هم شگفت زده خواهید شد. اما اگر دیدید که به هیچ وجه نمی توانید جلوی خیانت کردن خودتان را بگیرید وقت آن رسیده که رابطه فعلی خود را تمام کنید و بروید.&nbsp;</div></span></div> text/html 2012-09-01T11:50:39+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی خصوصیاتی که شعله تمایلات جنسی مردها و زن ها را خاموش میکند http://mjlovee.mihanblog.com/post/280 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mjlove.persiangig.com/38746284.jpg" alt="زناشویی"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">خصوصیاتی که شعله&nbsp;تمایلات جنسی آقایون را خاموش می کند</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">خانم ها آیا می دانید که چه چیزهایی شعله جنسی آقایون را خاموش می کند؟ خیلی چیزها&nbsp; البته ممکن است رفتار یا خصوصیتی که شعله جنسی یک مرد را خاموش می کند، برای مرد دیگر اینطور نباشد. بعد از انجام تحقیقات مختلف، ما به این نتایج رسیده ایم. در این مقاله لیستی 10 موردی از مهمترین چیزها و رفتارهایی که&nbsp;تمایلات جنسی آقایون را متوقف می کند، گرد آورده ایم. خانم ها همیشه به یاد داشته باشید ممکن است همه این موارد شعله تحریک همسر شما را خاموش نکند اما در هر حال از جمله متداولترین مسائلی است که می تواند منجر به آن شود.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; "><br></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; "><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">1. زن هایی که مثل پلیس های ترافیک عمل می کنند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">یعنی زنهایی که حین عمل جنسی از مردشان می خواهند کاری را انجام دهد. مثلاً می گویند، لباسم را آرام دربیار، حالا گردنبندمو دربیار، نه نه نه اینقدر تند، با دستت موهامو نوازش کن، و و و.... بله خیلی از خانم ها هستند که موقع رابطه جنسی چنین رفتاری دارند. در تحقیقاتی که ما انجام دادیم مردها واقعاً از این رفتار متنفر بودند. البته ابراز احساستان درمورد رابطه جنسی بااینکه مثل یک پلیس ترافیک دستور بدهید، خیلی فرق می کند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">2. زنهایی که در بستر، بی تحرک هستند (واکنش نمی دهند).&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">کاملاً واضح است که این کدام دسته از خانم ها می باشند. خیلی از زنها هستند که فقط در تختخواب دراز می کشند و بقیه کارها مسئولیتش با مرد است. قدیم عرف به این شکل بوده است اما امروز اصلاً برای هیچ مردی قابل قبول نیست. مردها دوست دارند خانمشان به آنها واکنش دهد. این مهمترین شکایتی بود که در این تحقیقات مردها از خانم هایشان داشتند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">3. زنهایی که به خودشان نمی رسند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">این مسئله بیشتر مربوط به خانم های متاهل است. خیلی از ما اینطور هستیم. بعد از ازدواج چندان به خودمان رسیدگی نمی کنیم. چند نفر از شما تا به حال این جمله به ذهنتان خطور کرده که "الان دیگر زنش هستم لازم نیست تحت تاثیرش بگذارم."؟ مطمئن باشید نظر مردها چیز دیگری است. در این تحقیقات، مردها از زنهایی که خودشان را ول کرده و دیگر رسیدگی های لازم را به خودشان نمی کنند، بدگویی می کردند. مثلاً اصلاح نکردن بدن، درست نکردن موها، پوشیدن لباسهای زیر پاره، بوی بد دهان، رسیدگی نکردن به ناخن ها و از این قبیل. پس کمی برای خودتان وقت بگذارید و همیشه خودتان را مرتب و سرحال نگه دارید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">4. زنهایی که مداوم از خودشان و بدنشان بدگویی می کنند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">باید یاد بگیرید که جسمتان را دوست داشته باشید. این شوهرتان را خیلی تحریک می کند. آنها از اینکه بخواهید مدام در مورد نواقص و اشکالاتتان غر بزنید خسته می شوند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">5. زنهایی که فقط به وضعیت مادی مرد توجه دارند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">میدانم که خیلی از شما ممکن است بگویید که این آخرین چیزی است که به ذهنتان خطور می کند. اما خیلی از زنها هم هستند که فقط به خاطر پول مرد با او همخوابه می شوند. مردها واقعاً از این رفتار متنفر هستند و مطمئناً حق هم دارند. این خیلی سنگدلانه است.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">6. زنهایی که درمورد دوست پسرهای قبلیشان حرف می زنند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">این مسئله برای مردها بسیار ناراحت کننده است و آیا می توانید حق را به آنها ندهید؟ خواهشاً تاریخچه روابط خودتان را با مردهای دیگر برای خودتان نگه دارید. اگر شما هم جای او بودید، مطمئناً دوست نداشتید بایستید و او از دوست دخترهایش برایتان تعریف کند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">7. زنهایی که لباس زیر های زیبا نمی پوشند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">مردها اصلاً شبیه هم نیستند و سلیقه آنها در لباس زیر هم شبیه به هم نیست. همه چیز به سلیقه مرد شما بستگی دارد. پس با خود او در این باره صحبت کنید و ببینید او چه دوست دارد. طبق تحقیقات، لباس زیر نقش بسیار مهمی در تحریک مردها دارد.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">8. زنهایی که خیلی در بستر حرف می زنند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">این مسئله کمی برای من عجیب بود چون اصلاً نمی توانم به ذهنم راه بدهم که ممکن است فکر کنید، صحبت کردن درمورد پرداخت قبض ها می تواند باعث تحریک همسرتان در تخت شود. اما خیلی افراد هستند که این رفتار را دارند و خیلی از مردها این را بعنوان یکی از مهمترین رفتارهایی که تحریک جنسی آنها را متوقف می کند، گزارش کرده اند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">9. زنهایی که تظاهر می کنند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">مطمئنم همه ما یکی دو بار هم که شده اینکار را انجام داده ایم. دربرخی از مراحل زندگی برای اینکه مردمان فکر نکند اشکالی دارد، نقش بازی کرده ایم. اما برای او بهتر است که به او حقیقت را بگویید و بگویید که فعلاً حال و حوصله رابطه جنسی ندارید تا اینکه بخواهید برایش تظاهر کنید. خیلی اوقات زنها آنقدر فکر و خیال در سرشان است که نمی توانند روی آن موضوع تمرکز کنند و حوصله رابطه جنسی ندارند و بنابر تحقیقات اکثر مردها می توانند این مشکل شما را بپذیرند. پس دفعه بعدی که حوصله رابطه جنسی نداشتید، به جای نقش بازی کردن حقیقت را به همسرتان بگویید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">10. زنهایی که هیچوقت شروع کننده رابطه جنسی نیستند.</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">این رفتار هم از جمله رفتارهایی است که قدیم کاملاً طبیعی بوده است. قدیم این مردها بودند که همیشه باید رابطه جنسی را شروع می کردند و اولین حرکات را انجام می دادند اما در این دنیای جدید، همه چیز فرق کرده است. مردهای ما دوست دارند&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">که هر از گاهی هم خانمشان شروع کننده باشد. اینکار برای خیلی از خانم ها سخت است چون از آن اول تصورشان این بوده که نباید خودشان را پایین بکشند و پیشقدم شوند. اما من این اطمینان را به شما می دهم که بااینکار نه تنها خودتان را کوچک نمی کنید، بلکه همسرتان را هم به ادامه رابطه بیشتر تحریک می کنید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">همانطور که قبلاً گفتیم مردها خیلی با هم تفاوت دارند. این شما هستید که باید روحیات آنها را شناخته و ببینید کدامیک از این خصوصیات شعله تحریک جنسی آنها را خاموش می کند. در این زمینه با خود او حرف بزنید و از جوابی که ممکن است به شما بدهد اصلاً ناراحت نشوید. فقط سعی کنید که خودتان را اصلاح کرده و برای بهبود رابطه تان بکوشید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">خصوصیاتی که شعله&nbsp;تمایلات جنسی خانم ها را خاموش می کند</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">اگر می خواهید همسرتان را از رابطه جنسی بیزار کنید، یا او را به آن علاقه مند کنید، باید همه اینکارها را انجام دهید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">اما اگر می خواهید یک زندگی جنسی کاملاً راضی کننده و خلاق داشته باشید، پس به هیچ عنوان نباید کارهای زیر را انجام دهید.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">اول اینکه، اگر می خواهید واقعاً حال و هوای یک رابطه جنسی عالی را از بین ببرید، باید آن را هر هفته، شب جمعه ها ساعت 10 انجام دهید. این می تواند خیلی خسته کننده باشد.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">با ایجاد برنامه برای زندگی جنسی خودتان، همه لذت و تفریح آنها را از بین می برید و آن را هم به یکی دیگر از کارهای روزمره تبدیل می کنید. درعوض باید کاری بکنید که همسرتان را به شوق بیاورید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">یک نباید دیگر برای رابطه جنسی این است که فقط زمانی به همسرتان دست بزنید که می خواهید رابطه جنسی داشته باشید. اگر برای ابراز احساس به همسرتان به خودتان زحمت ندهید، همسرتان خیلی زود رابطه جنسی با شما را کنار خواهد گذاشت. چون دیگر برای او آشکار خواهد شد که شما او را فقط به خاطر رابطه جنسی می خواهید نه چیز دیگر.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">احساس چیزی است که باید همیشه و در همه اوقات بین شما رد و بدل شود نه فقط حین رابطه جنسی. همچنین اگر همیشه به یک طریق رابطه جنسی کنید، همان کارهای همیشگی و پیشنوازی های همیشگی را داشته باشید، این هم برای همسرتان خسته کننده خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">تنوع دادن به رفتارهایتان حین رابطه جنسی و اضافه کردن عنصر هیجان به زندگی جنسیتان، آتش آن را همیشه شعله ور نگه می دارد. نباید به همسرتان بگویید که چون در یک رابطه متعهدانه هستید، از او انتظار دارید که با شما رابطه جنسی داشته باشد. اینکار مسلماً تحریک او را متوقف می کند. چون رابطه جنسی نباید به شکل یک اجبار و وظیفه درآید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">رابطه جنسی تجربه ای است که باید با رضایت دو طرف انجام شود. اگر بخواهید همسرتان را مجبور به رابطه جنسی کنید، وقتی که به هیچ وجه تمایلی به آن ندارد، مطمئن باشید که دیگر هیچ تمایلی به رابطه جنسی با شما پیدا نخواهد کرد. اگر همسرتان خسته است یا حال و حوصله ندارد، به هیچ وجه نباید او را مجبور به اینکار کنید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">یک مسئله دیگر که میل جنسی همسرتان را به کلی کور می کند، این است که بدون هیچ مقدمه سازی و پیش نوازی یک راست به سراغ بخشی از رابطه جنسی بروید که بیشتر از همه به آن علاقه دارید. صادقانه باید بگویم که اینکار یکی از مهمترین رفتارهایی است که همسرتان را از رابطه جنسی با شما بیزار می کند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">بهداشت ضعیف</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">زنها از اینکه مردشان بوی بد بدهد بیزارند. قبل از اینکه حتی فکر رفتن در رختخواب با همسرتان به ذهنتان خطور کند، باید حتماً دوش بگیرید. علاوه بر این، کارهایی مثل اصلاح صورت، زدن عطر، تمیز کردن گوش ها، و مسواک زدن دندانها نیز نباید فراموش شود. بااینکه خیلی از زنها ممکن است از بوی بدن شما خوششان بیاید اما بیش از اندازه آن هم نفرت انگیز است. بوی بد دهان، به خصوص بوی سیر یا پیاز، یکی از مهمترین دلایل متوقف شدن تحریک خانم هاست.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">سست نباشید</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">یک حقیقت ساده درمورد رابطه جنسی این است که زنها دوست دارند با مردهایی رابطه جنسی داشته باشند که واقعاً مثل مردها رفتار کنند. اگر در اتاق خواب مثل اواخواهرها برخورد کنید، مطمئن باشید که هیچ کششی به شما پیدا نخواهد کرد. از جمله این رفتارها این است که از او بپرسید، آیا لذت می برد یا نه یا اینکه از انجام کارهای جدید واهمه داشته باشید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">خشونت بیش از حد</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">خشونت بیش از حد هم از جمله خصوصیات بدی است که می تواند کشش خانمتان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر او تصور کند که فقط به فکر لذت خودتان هستید مطمئن باشید که هیچ لذتی از رابطه جنسی با شما نخواهد برد. بااینکه زنها از مردهایی خوششان می آید که با اعتماد به نفس عمل می کنند اما نباید هیچوقت در برخورد خود با آنها بیش از حد خشونت به خرج دهید. ملایم و در عین حال محکم باشید و قبل ازاینکه هر نوع رفتار خشونت آمیز را شروع کنید، اطمینان یابید که او به آن علاقه دارد. در غیر اینصورت شعله کشش او را به کلی خاموش خواهید کرد.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">رفتارهای عجله ای</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.7pt; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Arial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt; ">بدون مقدمه رفتن سر رابطه جنسی یکی از عواملی است که کشش طرف شما به رابطه جنسی کاهش می دهد. اگر شما هم یکی از آن مردهایی هستید که فکر می کنید رابطه جنسی اصلاً نیازی به مقدمه و پیش نوازی ندارد، و می توانید بدون آن سریعاً به سراغ قسمتی بروید که خودتان بیشتر می خواهید، مطمئن باشید که فقط همسرتان را ناراحت خواهید کرد. پس اگر او هم خیلی در رفتارش با شما خوب نبود، دیگر گلایه نکنید چون این عمل واقعاً برای او رنج آور است. زنها برای تحریک شدن نیاز به عشق دارند و برای آنها پیش نوازی و مقدمه به همان اندازه عمل اصلی اهمیت دارد.</span></p></span></p></div> text/html 2012-07-16T06:56:32+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی زنان واقعا از مردها باهوشترند http://mjlovee.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد که ضریب هوشی زنان از مردها بیشتر است.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">بر اساس گزارشی که در روزنامه ساندی تایمز منتشر شده، از زمان ثبت نتایج آزمون‌های ضریب هوشی در نزدیک به ۱۰۰ سال گذشته، زنان به طور میانگین در رتبه‌ای پایین‌تر از مردان قرار می‌گرفتند، ولی مطالعه‌ای که جیمز فلین، پژوهشگر شناخته‌شده ضریب هوشی انجام داده است، نشان می‌دهد که فاصله زنان و مردان در این زمینه نه تنها کاهش یافته است، بلکه زنان در این رقابت، از مردها پیشی گرفته‌اند.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">جیمز فلین به ساندی‌تایمز گفته است که به نظر او، نیازهای عصر مدرن باعث افزایش استانداردهای هوشی انسانها شده است.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">او گفت: "در صد سال گذشته مردان و زنان به تدریج در آزمون‌های ضریب هوش پیشرفتهای بیشتری کرده اند، ولی سرعت رشد زنان بیشتر بوده است."</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">این پژوهشگر اضافه کرد: "این (روند) نتیجه مدرنیته است. پیچیدگی دنیای مدرن، مغز ما را وادار به انطباق می‌کند و ضریب هوش ما افزایش می‌یابد."</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">او گفت یک نظریه این است که ضرورت‌های گذران زندگی امروزین، از جمله اداره خانواده و داشتن شغل به طور همزمان باعث شده است زنان (به دلیل وظایف چندگانه‌شان) باهوش‌تر شوند. نظریه دیگر نیز این است که زنان همواره می‌توانسته‌اند در آزمون‌های ضریب هوشی امتیازات بالاتری کسب کنند، ولی این موضوع تنها به تازگی روشن شده است.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">آقای فلین که یافته‌های پژوهش خود را در کتابی جدید منتشر خواهد کرد، به ساندی تایمز گفت: "مغز انسان‌های مدرن به شیوه‌ای متفاوت در حال رشد است و پیچیدگی شناختی آن بیشتر شده است. در آزمون‌های ضریب هوشی نیز که ما به عمل می‌آوریم، این شاخص در حال افزایش بوده است."</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">او در عین حال گفت که برای بررسی بیشتر روند کنونی، باید به داده‌های بیشتری دست یافت.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">در دهه ۱۹۸۰ میلادی در چارچوب پدیده‌ای تحت عنوان "اثر فلین" گفته شد که ضریب هوشی افراد در کشورهای غربی در هر دهه نزدیک به سه واحد بیشتر شده است، به گونه‌ای که ضریب هوشی ساکنان این کشورها در دنیای مدرن در مقایسه با ساکنان آنها در حدود ۱۰۰ سال پیش به طور میانگین ۳۰ واحد بیشتر است.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">در آن زمان گفته شد که ضریب هوشی افراد ژنتیکی و مربوط به وراثت نیست، بلکه می‌تواند ارتقا پیدا کند.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">افرادی از کشورهای غرب اروپا و همچنین آمریکا، کانادا، نیوزیلند، آرژانتین و استونی در مطالعه اخیر آقای فلین شرکت کرده‌اند.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; ">براساس این پژوهش، نتیجه آزمون ضریب هوش زنان و مردان در استرالیا تقریبا مشابه بوده است، ولی زنان در نیوزیلند، استونی و آرژانتین به طور میانگین ضریب هوشی بیشتری از مردان داشته‌اند.</p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; "><br></p><p style="text-align: justify;line-height: 1.5; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.35em; margin-left: 0px; color: rgb(42, 42, 42); font-family: BBCNassim, tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; "><br></p></div> text/html 2012-07-15T18:15:44+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی چرا خانم ها بعد از ازدواج خیانت می کنند؟ http://mjlovee.mihanblog.com/post/278 <div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">معمولاً تعداد مردهایی که به همسر خود خیانت می کنند از تعداد زنانی که به شوهر خود خیانت می کنند بیشتر است. ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد زنان خیانتکار نسبت به قبل بیشتر شده است.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><div style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: right; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; "><a href="http://www.bartarinha.ir/" style="color: rgb(0, 0, 0); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 10pt; text-decoration: none; ">به گزارش برترین ها</a></span>&nbsp;موسسه Coffee and Company بریتانیا در یکی از پژوهش های خود نشان داد که از&nbsp; 3000 شرکت کننده، 20 درصد زنان به خیانت به همسران خود اعتراف کرده اند. اما چرا زنان به شوهران خود خیانت می کنند؟ در اینجا به 10 مورد اشاره می کنیم که شاید بعضی از آنها شما را متعجب کنند.<br></div><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">انتقام جویی</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;گاهی بی وفایی یک زن از حس انتقام جویی او ناشی می شود. گاهی زنان بر خلاف میل باطنی خود به شوهر خود خیانت می کنند تا به او بفهمانند حس مورد خیانت قرار گرفتن چه قدر دردناک است. و جالب اینکه در خیلی از موارد این حربه زنان جواب می دهد. دکتر بنی وِیل می گوید " مردها به اندازه زنان احساساتی نیستند بنابراین در اکثر مواقع درد و رنج ناشی از خیانت همسر را درک نمی کنند، مگر اینکه خودشان طعم آن را بچشند." زنان با این کار در واقع می خواهند&nbsp; شرایطی برابر با&nbsp; شوهر خود داشته باشند چون احساس می کنند آنچه تا به حال به آن پایبند بوده اند دیگر اعتبارو ارزشی&nbsp; ندارد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold; ">بی تفاوتی همسر</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">گاهی بی وفایی زنان از احساس نادیده گرفته شدن یا بی تفاوتی همسر نسبت به مسائل و مشکلات ناشی می شود.&nbsp; روث هوستون، کارشناس و موسس سایت معتبر infidelityAdvice.com، می گوید " اکثر زنان ابتدا سعی می کنند به همسرشان بفهمانند که مشکلی وجود دارد و چیزی آنها را ناراحت کرده است.&nbsp; اما اگر شوهر متوجه این اشارات غیرمستقیم نشود، به همسر خود بی اعتنایی کند یا گلایه های او را جدی نگیرد، زن به خیانت روی می آورد چون احساس می کند راه دیگری نمانده است."&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">احساس ناامنی و خلاء عاطفی</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;زنان نیاز دارند که دوست داشته شوند و مورد تحسین و قدردانی قرار گیرند. مییرز، کارشناس خانواده، می گوید " خیانت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که زنی احساس کند آن طور که باید و شاید مورد علاقه و توجه همسرش قرار نمی گیرد و همسرش قدر او را نمی داند. معمولاً زنان به سمت مردهایی دیگر جذب می شوند چون از زبان آنها تعریف ها و تحسین هایی را می شنوند که از زبان شوهر خود نمی شنوند." زنان دوست دارند همیشه به چشم همسرشان خاص و فوق العاده باشند و تشنگی و عشق او را احساس کنند.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">بازگشت به روابط قبلی</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;میرز می گوید " بازگشت به روابط قبلی راهی آسان برای یافتن کسی است که بتواند کمبودهای زندگی زنان را برای مدتی کوتاه جبران کند. البته این راه حل بسیار مقطعی است و نمی تواند تاثیر ماندگاری داشته باشد. البته آنچه زنان می خواهند شخص قبلی نیست بلکه یا احساساتی است که در رابطه قبلی تجربه کرده اند و یا دیدی است که در آن زمان نسبت به خود داشته اند." به عقیده ویل " بازگشت به روابط گذشته باعث می شود زنان احساس جوانی، سرزندگی و جذابیت کنند. "&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">رابطه طولانی و یکنواخت</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;اکثر زوج هایی که برای مدت طولانی با هم زندگی کرده اند، کم کم احساس می کنند آن حرارت و عشق روزهای اول را ندارند. بومن، کارشناس خانواده، می گوید " روزهای اول یک رابطه زمانی هستند که احساس می کنید انتخاب شده اید و مورد توجه و علاقه هستید. اما در مورد روابط طولانی قضیه کاملاً متفاوت است چون دیگر هورمون هایی که در اوایل رابطه با دیدن طرف مقابل در بدنتان ترشح می شد کمتر شده اند." البته این مشکل اجتناب ناپذیر نیست و تکنیک هایی برای مبارزه با احساس یکنواختی و تولید دوباره هورمون ها وجود دارد. مثلاً می توانید هر روز همسر خود را به مدت 20 ثانیه در آغوش بگیرید و حرف های عاشقانه بزنید. ویل می گوید " نکته جالب اینکه عدم وجود اختلاف و مشاجره همیشه نشان خوبی نیست. دعوا و جدل گاهی عشق ما را بیشتر می کند. آمار نشان می دهد زوج هایی که همیشه رابطه ای آرام و بدون تنش دارند بیشتر در معرض خطر خیانت و بی وفایی هستند."</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">ترس از خیانت شوهر</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;بسیاری از زنان خیانت و بی وفایی را جزئی جدایی ناپذیر از شخصیت مردان می دانند و به همین دلیل همیشه دچار استرس و ترس هستند، حتی اگر شوهرشان واقعاً به آنها خیانت نکند. گاهی بی وفایی و شروع یک رابطه مخفیانه راهی است برای کاهش این اضطراب.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">روابط زناشویی سرد و یکنواخت</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">زوج هایی که برای مدت طولانی در کنار هم زندگی کرده اند معمولاً از یکنواختی و سردی روابط جنسی شکایت می کنند. در پژوهشی که در سال 2010 صورت گرفت، 81 درصد از زنان می گفتند روابط زناشوییشان سرد و قابل پیش بینی شده و دیگر جذابیتی ندارد. مِیِر می گوید " گاهی زنان برای ایجاد تنوع و تجربه های جدید&nbsp; مرتکب خیانت و بی وفایی می شوند."&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">نبود نقاط مشترک</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;اگر زنی احساس کند که دیگر دغدغه یا علاقه مشترکی با شوهر خود ندارد، ممکن است به طرف کس دیگری جلب شود که این دغدغه ها و علایق را دارد. اکثر زوج ها در روزهای اول آشنایی احساس می کنند کسی را پیدا کرده اند که مثل آنها فکر می کند و با آنها همدل و همفکر است. اما در بسیاری از موارد بعد از چند سال این احساس از بین می رود. هوستون می گوید " بعضی از زنان برای مبارزه با احساس تنهایی و خلاء&nbsp; به بی وفایی روی می آورند. "</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">بیماری</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;زنانی که به بیماری ها خطرناک مانند سرطان سینه مبتلا می شوند، ممکن است ناگهان دیدی متفاوت به زندگی پیدا کنند، همه قسمت های زندگی خود را از اول مرور کنند و به مرگ و نیستی بیشتر فکر کنند. بومن می گوید " بدتر اینکه این زنان ممکن است احساس کنند&nbsp; درست زمانی که بیش از همیشه به شوهرانشان نیاز داشته اند تنها مانده اند و دیگر مورد توجه شوهرانشان نیستند. احساسات این زنان آسیب پذیر می&nbsp; شود و برای جبران این کمبودها و احساسات منفی به خیانت روی می آورند. این احتمال هم وجود دارد که احساس کنند زمان زیادی برایشان باقی نمانده و باید از زمانی که دارند بیشترین استفاده را بکنند. "&nbsp;&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">جلب توجه و ماجراجویی</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">&nbsp;ویل عقیده دارد " زنان ممکن است احساس کنند که کسی قدر آنها را نمی داند. آنها همه زمان خود را به کارهای خانه اختصاص می دهند، کارهای خانه را انجام می دهند، از بچه ها مراقبت می کنند... حتی بسیاری از آنها بیرون از خانه هم کار می کنند. آنها می خواهند مورد احترام قرار بگیرند و ارزش&nbsp; زحمت هایشان شناخته شود." هوستون می گوید " زنان همچنین به دنبال کمی هیجان و سرگرمی در زندگی هستند . بسیاری از این زنان تنها به کمی محبت و توجه نیاز دارند. زنی که در زندگی زناشویی خود از شادی و هیجان و تنوع کافی برخوردار باشد و رابطه ای گرم و صمیمی با شوهر خود داشته باشد هرگز خیانت نمی کند."&nbsp;</span> </div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; "><br></span></div> text/html 2012-07-15T17:46:48+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، باید این را بخوانید http://mjlovee.mihanblog.com/post/277 <div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; ">وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده می‌کرد، دست او را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتی توی چشمانش را خوب می‌دیدم.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><br style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; ">یکدفعه نفهمیدم چطور دهانم را باز کردم. اما باید به او می‌گفتم که در ذهنم چه می‌گذرد. من طلاق می‌خواستم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی‌رسید که از حرفهایم ناراحت شده باشد، فقط به نرمی پرسید، چرا؟</span> </div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; "><br></span></div> text/html 2012-07-06T15:21:51+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی رمان دو راهی عشق و هوس - قسمت هشتم http://mjlovee.mihanblog.com/post/276 <h3><br></h3><h3 style="text-align: center;">رمان دو راهی عشق و هوس</h3><h3>&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;قسمت هشتم </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">همین موقع شاهین به سمتمون اومد . همه نگاه ها به سمتش بود و همه دست می زدند. مثل پرنسا تعظیم کرد و دستشو جلوم گرفت : افتخار می دین؟</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">پوزخندی زدم . چقدر کیف می داد که جلو دوستش و مخصوصا خاتون و مادرش سنگ روی یخ بشه . سایه چشم غره ای به من رفت که یعنی « پاشو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!»<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">باید دلیل می آوردم ، برای همین گفتم فعلا می خوام با ساناز برقصم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p></div></h3> text/html 2012-07-06T15:18:44+01:00 mjlovee.mihanblog.com عشق یخی تاثیر نوع موسیقی بر حالات روحی انسان http://mjlovee.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div class="group"> <p class="intro" style="text-align: justify;">&nbsp;بر اساس تحقیقی جدید، صداهای ناهمگون بر روح انسان تاثیر می‌گذارند. آنها انسان را بیدار می‌کنند و به نوعی به وحشت می‌اندازند. به‌گفته‌ی دانشمندان، تاثیر این آواها مشابه با فریاد کمک در میان حیوانات است. </p> <div class="longText"> <p><div style="text-align: justify;">معمولا موزیکی که نت‌های ناهمگون دارد و "پرخراش" است در انسان‌ها ایجاد ترس و ناراحتی می‌کند. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس گمان می‌برند که تاثیر چنین موسیقی‌ای همانند فریاد کمک در میان حیوانات است. دانیل بلوم‌اشتاین (Daniel Blumstein) همراه با تیم علمی‌اش این پدیده را مورد بررسی قرار داده است. آنها با قطعه‌هایی از موسیقی که حاوی قطعات پرخراش بودند، آزمایش‌های خود را انجام دادند. نتایج تحقیق آنها در اینترنت در نشریه‌ی „Biology Letters“ منتشر شد.</div> <div style="text-align: justify;"><br></div> <strong><div style="text-align: justify;"><strong>تولید قطعه‌های کوتاه پرخراش</strong></div></strong> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">این دانشمندان برای انجام تحقیق خود از ابزار موسیقی کیبورد استفاده کردند. آنها با کیبورد به صورت مصنوعی سکانس‌های کوتاه ده ثانیه‌ای تولید کردند. برخی از این سکانس‌ها با موسیقی آرام آغاز و بعد به طور ناگهانی وارد موسیقی پرخراش می‌شدند. برخی دیگر صرفا موسیقی آرام بودند.</div> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">۴۲ نفر دانشجو به این قطعه‌های موسیقی گوش دادند و آنها را ارزیابی کردند. به نظر آنها، سکانس‌هایی که حاوی موسیقی پرخراش بودند تکان‌دهنده بودند. افزون بر این، آنها این قطعه‌ها را بیشتر به احساسات منفی همانند ناراحتی و ترس ربط می‌دادند.</div> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در مرحله‌ی دوم، پژوهشگران این سکانس‌ها را همراه با ویدئو به دانشجویان دیگری نشان دادند. این ویدئوها اما محتوای خاصی نداشتند. برای مثال در آنها نشان داده می‌شد که مردم در حال حرکت یا اینکه در حال نوشیدن قهوه هستند. در این حالت نیز گوش دادن به این موسیقی احساسات منفی در شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کرد، با این تفاوت که دیگر تکان‌دهنده نبود. برای دانشمندان دلیل این امر آن است که در ویدئو هیچ خطری قابل رؤیت نبوده و همین باعث شده که اثر این آهنگ‌ها خنثی شود.</div> <div style="text-align: justify;"><br></div> <strong><div style="text-align: justify;"><strong>تاثیر نوع موسیقی بر حالت روحی</strong></div></strong> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">به نظر دانشمندان اثر موسیقی پرخراش بر انسان، شبیه تاثیر فریاد حیوانات در هنگام خطر است. به‌گفته‌ی بلوم‌‌اشتاین برخی از آنها هنگامی که احساس خطر می‌کنند فریاد می‌کشند تا هم‌نوعان خود را از وجود خطر آگاه کنند.</div> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">تیمی دیگر از پژوهشگران کانادایی و آلمانی تاثیر آهنگ‌های موسیقی بر روان انسان‌ها مورد بررسی قرار دادند. بنا بر نتایج آنها قطعه‌هایی که بیشتر آرام هستند، جدیت و ناراحتی بر می‌انگیزند و موسیقی تند به سرعت باعث خوشحالی می‌شود. جالب اینجاست که شنوندگان خود آگاه نیستند که این محرک‌ها چگونه برانگیخته می‌شوند.</div></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p> </div></div></div>